Planmatig Sales Management

Een goede salesmanager is van cruciaal belang voor de resultaten van een succesvol sales team. Net zo onmisbaar als een goede coach in de topsport.

Wat maakt een goede salesmanager?

Vaak heeft de salesmanager de waardevolle eigen verkoopervaring en zijn eigen oude salesmanager als voorbeeld.

Stel dat de salesmanager nou getraind zou worden op een aantal essentiële vaardigheden?

Volg de vierdaagse training “Planmatig Sales Management”

 • een gouden team bouwen
  • Hoe is het team nu
  • Welke teamleden vragen welke actie
  • Veranderbereidheid en veranderbaarheid
  • Sturen op motivatie
  • Beloning
  • Veranderaanpak opzetten
  • Leiderschap
 • Impact van gedrag
 • Vijf wetmatigheden in sales succes
  • Doelgroepen bepalen
  • Kanaalkeuze
  • Propositie vanuit de klant bezien
  • Marktdruk
  • Succesratio’s
 • Verankering op “Momenten van de Waarheid”
  • Effectieve salesmeeting
  • Belboost
  • Joint Visit
  • Bilat
  • Plan-Do-Check-Act